Gastblog Binnenlands Bestuur

In het kader van de nominatie voor en dus het behalen van de finale van ‘BB Top Influencer 2011’ heeft Eric van Dijk, adviseur en eigenaar van Rura Ruimtelijk Advies een gastcolumn mogen insturen naar Binnenlands Bestuur. Hieronder treft u de bijdrage aan. U kunt hem tevens raadplegen op de website van Binnenlands Bestuur.

 

Haastige Spoed……

Minister Schultz van Haegen kwam afgelopen juni met een voorstel aan de Tweede Kamer om het totale pakket aan wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen binnen het omgevingsrecht te bundelen tot één Omgevingswet. Doel van de nieuwe wet: eenvoudiger en beter werken aan een duurzame leefomgeving. Het streven: 2014.

Is dat wel haalbaar? En daarbij; eerst de fundamentele herziening van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), toen de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet en nu dit. Het blijft rumoerig binnen het fysieke leefdomein.

Wat gaat er bijvoorbeeld veranderen? Het scala aan instrumentaria dat nu binnen het omgevingsrecht bestaat moet samengaan in één enkel instrumentarium. Daar hoort ook het centrale planningsinstrument – het bestemmingsplan – bij. Deze zal in haar huidige vorm verdwijnen en wordt herboren als Omgevingsverordening. Hoe hieraan verder invulling wordt gegeven is nog niet duidelijk, maar de planvorm is niet helemaal vreemd. Ook nu bestaat al de mogelijkheid de ruimtelijke gesteldheid van een gebied vast te leggen in een beheersverordening. Al wordt daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Onbekend maakt ook in dit geval onbemind.

De centrale rol van het bestemmingsplan lijkt te worden overgenomen door een variant op het projectafwijkingsbesluit. Hiermee moet de benodigde flexibiliteit en snelheid worden geboden, om in te spelen op de demografische ontwikkelingen en de dynamische tijdgeest. Het is alleen de vraag of deze flexibiliteit en snelheid wel gerealiseerd worden. Het huidige projectafwijkingsbesluit is inderdaad flexibel in relatie tot het bestemmingsplan. Maar eigenlijk is de flexibiliteit ver te zoeken. Als de initiatiefnemer tijdens de procedure bijvoorbeeld wil afwijken van de oorspronkelijke aanvraag, dan moet een nieuwe procedure doorlopen worden. Daarnaast biedt het huidige projectafwijkingsbesluit geen mogelijkheden tot het opnemen van afwijkingsbepalingen. Ook zal de tijdswinst marginaal zijn. De formele procedure mag dan wel korter zijn, de planvoorbereiding en de onderzoeksfase vergen nog altijd veel tijd. Ondanks de wens om de onderzoeken te laten aansluiten op de fase van het project en bereik van de gevraagde vergunning.

Streven of niet; naar mijn mening moet er meer tijd genomen worden voor die wetsvoorstel, dat nog ingrijpender is dan de invoering van de Wabo. Op een instrumentarium gebaseerd op een samengeraapt allegaartje zit niemand te wachten. Maar een nieuw instrumentarium dat tegemoet komt aan de wensen van de praktijk op basis van de integrale gedachte die schuilgaat achter de nieuwe Omgevingswet is zeer welkom!

Eric van Dijk
Rura Ruimtelijk Advies