Succesfactoren voor herziening omgevingsrecht

Bron: VNG

‘Gemeenten zijn ervan overtuigd dat het omgevingsrecht eenvoudiger moet en kan. Het is tijd voor een herziening die het eenvoudiger maakt om steden, dorpen en landelijk gebied vitaal en betaalbaar te houden. Dat zei  VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma tijdens een bestuurlijke top met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en gemeentebestuurders over de herziening van het omgevingsrecht.

Jorritsma benoemt acht voorwaarden voor een succesvolle herziening:

  1. Leg het ruimtelijk primaat ook in de toekomst bij gemeenten
  2. Harmoniseer de verschillende wetten die verschillende belangen regelen op het gebied van onder meer externe veiligheid, flora en fauna, archeologie en milieu.
  3. Harmoniseer en versober onderzoeksverplichtingen op het gebied van milieu, natuur en archeologie. 
  4. Verbeter de bestuurlijke processen. 
  5. Heb oog voor de betaalbaarheid van ruimtelijk beleid. 
  6. Regel goede ICT-voorzieningen die de uitvoering van de wet ondersteunen. 
  7. Betrek het ruimtelijke gedeelte van de nieuwe Wet natuur. 
  8. Zorg voor een hanteerbare overgangssituatie.

Meer informatie