Handleiding voor verbouw van kantoren naar woonruimte

In Nederland staat veel kantoorruimte leeg. Tegelijkertijd zit de woningmarkt op slot en is het voor bepaalde groepen lastig om passende woonruimte te vinden. Kantoren verbouwen naar woonruimte kan bijdragen aan de oplossing van het leegstand- en huisvestingprobleem.

Met de digitale handleiding ‘Wonen buiten kantoortijd’ van de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) wordt u via een duidelijk stappenplan van initatieffase tot en met de uitvoering geleid.

Tijdelijke en permanente verbouw
Via links kunt u informatie opvragen als wet- en regelgeving en bronbestanden. De handleiding behandelt zowel permanente als tijdelijke verbouw. Geslaagde praktijkvoorbeelden zijn ook opgenomen.

Regelmatig actualiseren
De handleiding is digitaal, zodat deze eenvoudig is te actualiseren. Als u over de laatste versie wilt blijven beschikken, vul dan bij het downloadformulier uw mailadres. De SEV stuurt u een bericht zodra de handleiding geactualiseerd is. 

Meer informatie
De handleiding ‘Wonen buiten kantoortijd (februari 2012) is gratis te downloaden van de website van de SEV.