Actuele en aangepaste planning Omgevingswet

In de meest recente nieuwsbrief ‘Oog op de Omgevingswet’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving op deze site, een aangepaste planning opgenomen. De officiĆ«le inspraak voor de Omgevingswet is voorlopig vervangen door een consultatieronde over een kabinetsnotitie.

In maart 2012 wordt de Kabinetsnotitie Stelselherziening Omgevingsrecht naar de Tweede Kamer gezonden. Deze notitie zet de achtergrond, de structuur, de werking en de instrumenten uiteen van de integrale Omgevingswet die nu wordt ontwikkeld. Hierin staat ook hoe is ingespeeld op verscheidene adviezen van de afgelopen maanden, zoals die van de Raad van State, de adviescommissies van de Omgevingswet, de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook is een samenvatting van de memorie van toelichting bijgevoegd.

In de tweede helft van maart start een internetconsultatie van een maand over de Kabinetsnotitie. Dit wordt aangekondigd op de website van Eenvoudig Beter: https://omgevingswet.pleio.nl en via www.internetconsultatie.nl. In april komt een informatiebijeenkomst over de Kabinetsnotitie, in het midden van het land. Binnenkort versturen we de uitnodigingen voor deze bijeenkomst.

De internetconsultatie over de Kabinetsnotitie maakt onderdeel uit van een bredere, doorlopende consultatie, die de komende zes maanden plaatsvindt. Er komen ook gerichte werksessies met verschillende doelgroepen en sessies over specifieke onderwerpen. Zo ontwikkelen we de wet, samen met de gebruikers in de praktijk.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu