Hoe kan een gemeente multifunctionele landbouw stimuleren?

Een gezonde landbouwsector is belangrijk voor het beheer van buitengebieden. Veel boerenbedrijven gaan om te overleven aan de slag met een tweede tak: boerderijverkoop, toerisme, zorg of kinderopvang.

Hoe kan de overheid deze multifunctionele landbouw faciliteren? Wat is de rol van de gemeente daarbij?

Taskforce
Het ministerie van EL&I riep daarvoor een Taskforce Multifunctionele Landbouw in het leven. Na vier jaar is het project gisteren afgesloten. De VNG was betrokken bij het onderdeel vergunningen.

Duidelijkheid
Bij het inpassen van multifunctionele landbouw in het ruimtelijk beleid is het van belang dat de gemeente duidelijkheid schept voor bedrijven. Dit vereist een visie van het lokaal bestuur op het buitengebied, en op wat op verschillende plaatsen wel en niet wordt toegestaan.

Hardenberg is toonaangevend
Bij de slotbijeenkomst van het project werd de gemeente Hardenberg uitgeroepen tot de meest toonaangevende gemeente op het gebied van multifunctionele landbouw. De gemeente slaagde erin om de bedrijfstak een duidelijke plaats te geven in haar bestemmingsplan buitengebied.

Ontwikkelingsgericht
Voorzitter Andries Heidema van VNG Commissie Ruimte en Wonen zei bij de slotbijeenkomst dat hij de uitdaging wil aangaan om ook de komende jaren verder te werken aan ontwikkelingsgerichte wet- en regelgeving in het buitengebied.

Economisch belang
Het economisch belang van de multifunctionele landbouw neemt toe. De omzet groeide tussen 2007 en 2011 met 52% naar 491 miljoen euro. Bijna 14 duizend bedrijven zijn actief in de sector, samen hebben ze 30% van de landbouwgrond in gebruik.

Handreiking
De VNG bracht vorig jaar een handreiking over ruimtelijke ordening en multifunctionele landbouw. Die bevat sturingsinstrumenten en een methode om de effecten en activiteiten van de sector inzichtelijk te maken.

Meer informatie

Bron: VNG