Wijziging stelsel Omgevingswet pas in 2018 afgerond

Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zal het nog zeker tot 2018 duren voordat het gehele stelsel rondom de Omgevingswet klaar is. De wet beoogt onder meer de samenvoeging van vijftien wetten binnen het omgevingsrecht. De wet zal naar verwachting in 2015 worden gepubliceerd in het Staatblad, maar vervolgens zullen de met de wet samenhangende regelgeving en Algemene Maatregelen van Bestuur nog moeten worden ingevoerd.

Tijdens het congres over de Omgevingswet van 12 september jongstleden heeft de Minister aangegeven de nieuwe wet eind dit jaar naar onder meer de Actal, het Planbureau voor de Leefomgeving, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen te sturen.

Het nieuwe kabinet, waarvoor de formatie momenteel nog loopt, zal naar verwachting het wetsvoorstel in het voorjaar van 2013 aan de Raad van State toezenden, waarna de Tweede Kamer de wet in behandeling zal nemen.

Al met al, het eerder genoemde en zeer ambitieuze tijdstip van inwerkingtreding medio 2014 zal niet meer haalbaar zijn. Hopelijk komt de extra tijd de kwaliteit en de bruikbaarheid van de Omgevingswet ten goede.