Congresbundel ‘Inhoud geven aan een megawet in wording’

Op initiatief van De VVM-sectie Milieurecht en Praktijk vond op 9 oktober 2012 de eerste Nationale Dag van de Omgevingswet plaats. Dit gebeurde in samenwerking met de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk.

De Omgevingswet betekent een grote verandering in het omgevingsrecht. De VVM vindt het van groot belang dat milieuprofessionals zich tijdig verdiepen in de vele veranderingen die op komst zijn. Plus waar nuttig en nodig hun praktijkervaringen inbrengen. Tijdens de bijeenkomst op 9 oktober bestond daartoe alle gelegenheid. Ongeveer 160 deelnemers hebben zich in een keur aan workshops en debatten verdiept in de vele facetten van de nieuwe wet.

Deze congresbundel vat de hoofdpunten van de inleidingen en discussies samen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht geschonken aan aanbevelingen voor het verdere traject.

Bron: VVM Netwerk van milieuprofessionals

Download hier de Congresbundel ‘Inhoud geven aan een Megawet in wording’