Belangrijkste wijzigingen nieuwe Omgevingswet

Het is een aanwinst voor gemeenten, zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over de hoofdlijnen van de Omgevingswet.

Aan de negen knelpunten, opgesteld door de vereniging, wordt nog verder gewerkt door een werkgroep van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vertegenwoordigers van de VNG. “We nemen alle gesignaleerde knelpunten uit het VNG-onderzoek met voorrang op”, belooft minister Melanie Schultz.

Toch zijn er nu al belangrijke wijzigingen te noemen:

  • Het bestemmingsplan wordt een omgevingsplan, waarin meer randvoorwaarden mogelijk zijn;
  • De bestuurlijke afwegingsruimte voor milieunormen wordt ruimer;

Door de Omgevingswet verschuift de normstelling naar het niveau van de Algemene Maatregel van Bestuur, waarin per sector een basisnorm wordt gegeven.

  • Er komen twee (juridische) mogelijkheden bij tot het faciliteren van projecten;

Het gaat om het  inpassen in het omgevingsplan en de mogelijkheid af te wijken van de omgevingsvergunning.

  • Een grondexploitatieplan kan facultatief worden gemaakt;
  • Gebiedsgerichte elementen (visie, beheerplan en vergunning) van het wetsontwerp Wet natuur worden opgenomen in het wetsontwerp van de Omgevingswet.

Pijnpunt was het vervangen van het bestemmingsplan voor de omgevingsverordening. Op dit punt is dus een compromis bereikt met het omgevingsplan. Met het ingaan van de Omgevingswet worden alle bestemmingsplannen vanzelf omgevingsplannen, zonder extra werk voor gemeenten.

Bron: gemeente.nu