Praktijkprogramma Nu al Eenvoudig Beter

Momenteel werkt het Rijk samen met de uitvoeringspraktijk aan de totstandkoming van de Omgevingswet.
Deze nieuwe wet, die 23 bestaande wetten geheel of gedeeltelijk vervangt, is bedoeld om de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving eenvoudiger en beter te laten verlopen. Maar ook nú al – binnen de bestaande wetten en regels – kunnen we  eenvoudiger en beter werken!
Platform 31 en Landwerk nodigen u van harte uit om op bezoek te gaan bij de  praktijkvoorbeelden waar nu al eenvoudig beter wordt gewerkt.

Nualeenvoudig

Bron: Platform31