Werken volgens nieuwe Omgevingswet

Veel gemeenten lopen tegen problemen in het omgevingsrecht aan. Dit komt slechts voor een deel door rijksregelgeving. Voor een ander deel komt het door regels die gemeenten zelf, sectoraal maken.

De regels zijn vaak stuk voor stuk goed en duidelijk, maar als ze op elkaar gelegd worden dan zijn de door de gemeenteraad gewenste ontwikkelingen soms niet mogelijk. Het Actieteam Ontslakken Gebiedsontwikkeling heeft zich hier al over gebogen.

Praktijkvoorbeelden

Toch werken op veel plekken bestuurders, bedrijven en burgers al in de geest van de toekomstige Omgevingswet. Het ministerie van IenM brengt deze initiatieven in beeld onder de noemer Nu al Eenvoudig Beter. Ook in de Databank praktijkvoorbeelden van de VNG vindt u voorbeelden.

Meer informatie