Wijziging omgevingsvergunning vrij bouwen na zomer 2014 in werking

Een precieze datum voor inwerkingtreding van de aangepaste AMvB’s onder de Crisis- en herstelwet is er nog niet. Dit is afhankelijk van de voortgang van de voorhangprocedure bij het parlement en het verkrijgen van advies van de Raad van State.

Wij hebben van het ministerie van IenM begrepen dat de wijzigingen eind oktober 2013 in procedure worden gebracht. Dat betekent dat ze zonder verdere vertragingen in de eerste helft van 2014 in werking zouden kunnen treden. De wijzigingen met betrekking tot het omgevingsvergunningvrij bouwen nemen meer tijd in beslag vanwege aanpassingen in het Omgevingsloket Online (OLO). Een inwerkingtreding daarvan wordt pas op zijn vroegst na de zomer van 2014 verwacht.

Reactie VNG

De voorgestelde wijziging van de AMvB’s zijn al in ontwerp voorgelegd aan de VNG. De stukken kunt u inzien via het ROMNetwerk. Onze reactie op de voorgestelde aanpassingen vindt u zowel op het ROMnetwerk als op onze website.

Meer informatie

Bron: VNG.nl