Presentaties Congres Omgevingswet 2013 beschikbaar

Brengt de Omgevingswet de dynamiek in gebiedsontwikkeling in beweging? Welke ruimte gaat de Omgevingswet overheden, marktpartijen en burgers bieden? Wat moet er beter? Hoe kunnen het beste de vele open kwesties worden ingevuld?

Op deze vragen gaat de tweede editie van het door de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft georganiseerde congres Omgevingswet 2013 in. Het congres vond plaats op woensdag 25 september in de Galgenwaard te Utrecht en was de gelegenheid bij uitstek om in één dag alles te horen van betrokkenen en experts op het gebied van de Omgevingswet.

Het wetgevingstraject stond het afgelopen jaar in het teken van het maken van goede wetteksten en van consultatie en toetsing. Denkkracht en kritisch vermogen van velen zijn ingezet om een kwalitatieve slag te kunnen maken. In hoeverre is dat gelukt, waar zitten de kansen voor versterking.

Lees verder voor de presentaties van onder andere Friso de Zeeuw, Joop van den Brand, Bert Rademaker en Arjan Bregman verder op de site van Gebiedsontwikkeling.nu.