Inwerkingtreding ‘quickwins’ omgevingsrecht voorloper Omgevingswet

Op 1 november 2014 wordt een aantal vereenvoudigingen en versnellingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Op die datum worden het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd. 

De VNG-ledenbrief ‘Wijzigingen omgevingsrecht – permanent maken Crisis- en herstelwet’ van 30 oktober zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Eenvoudiger

Door de wijzigingen wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om:

  • Een gebouw vergunningvrij uit te breiden
  • Op het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen
  • Leegstaande kantoorgebouwen eenvoudiger een andere maatschappelijk gewenste functie te geven. Kantoren kunnen op die manier sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld studentenflats of (senioren)woningen

Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure  van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan.

Voorloper Omgevingswet

De maatregelen zijn een voorloper van de nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten moet vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet 1988.

Meer informatie

Bron: VNG