Routeplanner voor de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten

Bron: Aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Untitled-2In aanloop naar de Omgevingswet oriƫnteren veel gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid zich op hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van deze wet. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, een initiatief van IPO, Unie van Waterschappen, VNG en het Rijk, ontwikkelde een digitale routeplanner om hen hierbij te helpen.
De routeplanner is op verzoek van en in samenwerking met de toekomstige gebruikers ontwikkeld. Het is een dynamisch instrument dat gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk helpt hun eigen route voor de invoering van de Omgevingswet te ontwikkelen. Verantwoordelijken voor de invoering van de Omgevingswet kunnen de routeplanner gebruiken bij het vormgeven van het verandertraject in hun organisatie. Daarnaast biedt de routeplanner een startpunt om binnen de eigen organisatie het gesprek aan te gaan over de veranderingen door de invoering van de Omgevingswet.

 

Samen en een beetje apart

Zowel bij de invoering als straks de uitvoering van de wet, werken de verschillende overheden nog intensiever samen dan nu het geval is. Voor een goed werkende Omgevingswet is dat absoluut noodzakelijk. Vandaar dat IPO, VNG, UvW en het Rijk de aanpakken voor de invoeringsondersteuning op elkaar afstemmen en in samenhang benaderen in het Programma Aan de slag met de Omgevingswet. De invoering van de wet vraagt echter op onderdelen wat anders van de verschillende overheden. Zo zullen waterschappen bijvoorbeeld een waterschapsverordening opstellen, als opvolger van de keur, en staan gemeenten, provincies en het Rijk onder andere aan de lat voor een omgevingsvisie. Vandaar dat er vanwege leesbaarheid en gebruiksgemak is besloten om voor de verschillende overheden aparte versies van de routeplanner uit te geven. De versies voor gemeenten en voor waterschappen zijn als eerste geschikt voor gebruik.

Bekijk hier de versies voor gemeenten en waterschappen van de routeplanner.

 

Levend instrument

Om goede en relevante ondersteuning te bieden wordt de routeplanner samen met toekomstige gebruikers doorontwikkeld. Een versie voor provincies verschijnt in het derde kwartaal van 2016.