Handreiking ‘nieuwe’ Ladder voor duurzame verstedelijking

Per 1 juli 2017 treedt de nieuwe Ladder Duurzame voor Verstedelijking in werking. Samen met Hekkelman Advocaten heeft de Stec Groep een nieuwe handreiking voor het Rijk.

Alle nieuwe bestemmingsplannen die met ingang van 1 juli worden vastgesteld, moeten worden getoetst aan de nieuwe Ladder.

Het is de bedoeling dat nieuwe Ladder eenvoudiger in gebruik wordt dan de huidige Ladder. Zo wordt bijvoorbeeld ‘actuele regionale behoefte’ in de nieuwe tekst vervangen door ‘behoefte’. daarnaast is er een nieuw onderdeel toegevoegd aan artikel 3.1.6 (lid 3) Bro waarmee de Laddertoets bij flexibele planvormen kan worden doorgeschoven naar het moment van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan.

De nieuwe handreiking is te vinden onder:

http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ontwikkelingen/ladder-duurzame/handreiking-ladder/