Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 20, februari 2014

Raad van State komt met advies over wetsvoorstel Omgevingswet Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel Omgevingswet zag half januari het licht. Eerste reactie van programma-directeur Edward Stigter: “Het is een stevig en omvangrijk advies, dat ook aanbevelingen over inhoud en vervolgproces omvat. We gaan het advies de komende maanden zorgvuldig analyseren […]

Veranderingen binnen het omgevingsrecht.

Bent u op de hoogte van alle veranderingen binnen het omgevingsrecht? Wet- en regelgeving in de leefomgeving is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan verschillende grote veranderingen. De Wet ruimtelijke ordening (Wro), maar ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw) zijn enkele grote wetgevingsoperaties die de afgelopen vijf jaar […]

Jubileumcongres Meaningful Meetings NHTV

Bron: nhtv.nl De Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit aan de NHTV in Breda organiseert op 27 januari 2012 het jubileumcongres Meaningful Meetings. In 1972 opende de Verkeersacademie Tilburg (VAT) voor het eerst haar deuren. Uit de Verkeersacademie ontstond de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit en hebben, 40 jaar later, ca. 3.700 afgestudeerden wereldwijd hun […]

Bijeenkomst Omgevingswet en bestemmingsplannen

Binnenkort organiseert Rura Ruimtelijk Advies in samenwerking met Revor B.V. voor de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost een bijeenkomst over de actualiteiten Omgevingswet en de toekomst van bestemmingsplannen. Dit in vervolg op eerdere succesvolle presentaties over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Heeft u ook interesse in een cursus of […]