Brede steun voor Omgevingswet

De omvangrijke Omgevingswet van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu), die bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en vereenvoudigt, krijgt de goedkeuring van de Kamer. In de Omgevingswet worden regels voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur vereenvoudigd en samengevoegd. Nu zijn al die zaken nog in 26 verschillende wetten geregeld. Daar komt deze ene Omgevingswet […]

Inwerkingtreding ‘quickwins’ omgevingsrecht voorloper Omgevingswet

Op 1 november 2014 wordt een aantal vereenvoudigingen en versnellingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Op die datum worden het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd.  De VNG-ledenbrief ‘Wijzigingen omgevingsrecht – permanent maken Crisis- en herstelwet’ van 30 oktober zet de belangrijkste wijzigingen op een rij. Eenvoudiger Door de wijzigingen wordt het […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 20, februari 2014

Raad van State komt met advies over wetsvoorstel Omgevingswet Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel Omgevingswet zag half januari het licht. Eerste reactie van programma-directeur Edward Stigter: “Het is een stevig en omvangrijk advies, dat ook aanbevelingen over inhoud en vervolgproces omvat. We gaan het advies de komende maanden zorgvuldig analyseren […]

Wijziging omgevingsvergunning vrij bouwen na zomer 2014 in werking

Een precieze datum voor inwerkingtreding van de aangepaste AMvB’s onder de Crisis- en herstelwet is er nog niet. Dit is afhankelijk van de voortgang van de voorhangprocedure bij het parlement en het verkrijgen van advies van de Raad van State. Wij hebben van het ministerie van IenM begrepen dat de wijzigingen eind oktober 2013 in procedure […]

5 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht

Het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) is sinds 2008 hét maandblad voor literatuur en rechtspraak op het gebied van het bouwrecht, uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht. In het Tijdschrift voor Bouwrecht worden zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke aspecten van het bouwrecht onder de loep genomen. Elk nummer bevat naast wetenschappelijke artikelen tevens een grote hoeveelheid actuele […]

Vanaf vandaag ook ontwerp (project)besluiten op ruimtelijkeplannen.nl

Met ingang van vandaag, 1 oktober 2012, is het besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en het Besluit ruimtelijke ordening (aanvullingen en  verduidelijkingen inzake digitale eisen ruimtelijke besluiten alsmede het herstel van enkele gebreken) in werking getreden. De wijziging van het Besluit omgevingsrecht hield onder meer een toevoeging bij artikel […]

Instrumenten omgevingsrecht nuttig maken

Hieronder volgt een bijdrage van Corinne Camman-Slotboom, juridisch professional bij Eiffel. Begin januari blogte ik over de ‘verlenging’ van de Crisis- en herstelwet. De geluiden waren vanuit de Raad van State niet heel positief. Ik trok de voorzichtige conclusie dat – met een apart wetsvoorstel voor verlenging van de wet – een signaal is afgegeven dat de […]

VNG stelt voorbeeldbeleidsregels voor aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen op

Op 30 januari trof u al een artikel aan op deze blog waarin werd aangegeven dat het kabinet de beleidsverantwoordelijkheid voor de bewoning van recreatiewoningen aan de gemeenten wil overlaten. Het Wetsvoorstel onrechtmatige bewoning recreatiewoningen is van de tafel. Als alternatief heeft de VNG voorbeeldbeleidsregels gemaakt. Deze geven helderheid over de voorwaarden waaronder gemeenten een […]