Het relativiteitsvereiste: een praktische uiteenzetting

mw. mr. Franca Damen – Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. Daarbij is onder meer het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen (nieuw artikel 8:69a Awb). In een eerder artikel heb ik reeds een toelichting gegeven op het relativiteitsvereiste en ben ik ingegaan op de achtergrond van de […]

Bestuurlijke lus; een tussenbalans

Al weer bijna twee jaar geleden is de bestuurlijke lus in het bestuursprocesrecht ge├»ntroduceerd. De bestuurlijke lus moet de bestuursrechter helpen meer geschillen finaal te beslechten. Dat zou moeten voorkomen dat geschillen jarenlang blijven doormodderen. Is dit doel bereikt? Wat zijn de eerste ervaringen met de bestuurlijke lus in de praktijk? Welke lessen kunnen we […]