Handreiking ‘nieuwe’ Ladder voor duurzame verstedelijking

Per 1 juli 2017 treedt de nieuwe Ladder Duurzame voor Verstedelijking in werking. Samen met Hekkelman Advocaten heeft de Stec Groep een nieuwe handreiking voor het Rijk. Alle nieuwe bestemmingsplannen die met ingang van 1 juli worden vastgesteld, moeten worden getoetst aan de nieuwe Ladder. Het is de bedoeling dat nieuwe Ladder eenvoudiger in gebruik wordt […]

De Ladder Duurzame Verstedelijking wordt eindelijk aangepast

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft vorige week een concept wijzigingsvoorstel van het Besluit ruimtelijke ordening ter informatie aan de Tweede Kamer toegestuurd. Naar verwachting zal de aangepaste ladder in 2017 in werking treden. Hieronder treft u het bericht aan van de Rijksoverheid: De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder […]

Minister Schultz komt terug op voorgenomen wijziging Bro

Minister Schultz komt terug op de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die het provincies onmogelijk zou kunnen maken een actief detailhandelsbeleid te voeren. Dit antwoordde zij op vragen van Tweede Kamerleden Smaling (SP) en de Vries (PvdA) tijdens het Algemeen Overleg (AO) Ruimte op 16 april. Het IPO had in een eerder […]

Per 1 oktober wijzigt het omgevingsrecht

Het Besluit omgevingsrecht en Besluit ruimtelijke ordening wijzigen per 1 oktober 2012. De  Ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 gaat dan ook in, ter vervanging van die uit 2008. Voor gemeenten hebben deze wijzigingen een aantal gevolgen. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt per 1 oktober 2012 dat je als gemeente moet mededelen op ruimtelijkeplannen.nl dat […]