De Ladder Duurzame Verstedelijking wordt eindelijk aangepast

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft vorige week een concept wijzigingsvoorstel van het Besluit ruimtelijke ordening ter informatie aan de Tweede Kamer toegestuurd. Naar verwachting zal de aangepaste ladder in 2017 in werking treden. Hieronder treft u het bericht aan van de Rijksoverheid: De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder […]