Handleiding voor verbouw van kantoren naar woonruimte

In Nederland staat veel kantoorruimte leeg. Tegelijkertijd zit de woningmarkt op slot en is het voor bepaalde groepen lastig om passende woonruimte te vinden. Kantoren verbouwen naar woonruimte kan bijdragen aan de oplossing van het leegstand- en huisvestingprobleem. Met de digitale handleiding ‘Wonen buiten kantoortijd’ van de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) wordt u via een duidelijk stappenplan van […]