Internetconsultatie gestart: Kabinet maakt ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar

Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. De Omgevingswet is in maart in de Eerste Kamer aangenomen. Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in […]

Eerste globale indeling AMvB’s onder de Omgevingswet

 Het ministerie van IenM werkt aan de nieuwe Algemene Maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet. Er is een eerste concept gemaakt van de indeling hiervan. De nieuwe AMvB’s moeten tegelijk met de nieuwe Omgevingswet in werking treden, op zijn vroegst per 1 januari 2018. De VNG denkt mee met het ministerie over de nieuwe […]