Omgevingswet: integrale wettekst beschikbaar

Goed werk van Stibbe! Ze hebben namelijk de tekst van de Omgevingswet aangepast zoals deze luidt na te zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Recommend on Facebook Tip on Hyves Share on Linkedin Share on nuJIJ Tumblr it Tweet about it Print for later Bookmark in Browser Tell a friend

Minister Schultz en koepels tekenen voor soepele invoering wet

Onder leiding van Co Verdaas is de afgelopen maanden gewerkt aan een akkoord waarin het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO)  en de Unie van Waterschappen (UNIE) afspraken hebben gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel om de gezamenlijke koers te bepalen. Hierdoor kan de wet op […]

Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid kamer

De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet.  De wet die een streep zet door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Dit zijn slechts enkele voordelen van de wet. Minister Schultz van Haegen: “Ik […]

Inwerkingtreding ‘quickwins’ omgevingsrecht voorloper Omgevingswet

Op 1 november 2014 wordt een aantal vereenvoudigingen en versnellingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Op die datum worden het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd.  De VNG-ledenbrief ‘Wijzigingen omgevingsrecht – permanent maken Crisis- en herstelwet’ van 30 oktober zet de belangrijkste wijzigingen op een rij. Eenvoudiger Door de wijzigingen wordt het […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 23 is beschikbaar

Nieuwsmail nummer 23, juni 2014 Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag, 17 juni, het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over de fysieke leefomgeving en die alle wetten en regels op dat gebied vereenvoudigt en bundelt. Minister Schultz: “De Omgevingswet past bij […]

Voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht december 2012.

Hieronder de integrale tekst van de brief  van de Minister aan de Tweede Kamer m.b.t. de voortgang van de stelselherziening Omgevingsrecht van 28 december 2012.   Geachte voorzitter, Het kabinet hecht veel waarde aan de stelselherziening van het omgevingsrecht en het tot stand komen van de Omgevingswet en zet daarom de ingezette lijn voort. Als […]

Verslag Nationale Expertisedag Omgevingsrecht 2012: Gluren bij de buren

Op 11 december 2012 werd de eerste Nationale Expertisedag Omgevingsrecht gehouden in Nijkerk. Op deze dag staat het uitwisselen van kennis centraal, waarbij de volgende drie  sleutelbegrippen een belangrijke rol spelen: – geïnformeerd worden; – verbinding zien met de verschillende mensen die hier aanwezig zijn; – en je eigen zaak bepleiten. Download hier het verslag van de dag: 121211 […]

Per 1 oktober wijzigt het omgevingsrecht

Het Besluit omgevingsrecht en Besluit ruimtelijke ordening wijzigen per 1 oktober 2012. De  Ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 gaat dan ook in, ter vervanging van die uit 2008. Voor gemeenten hebben deze wijzigingen een aantal gevolgen. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt per 1 oktober 2012 dat je als gemeente moet mededelen op ruimtelijkeplannen.nl dat […]

Stelselwijziging Omgevingsrecht

De nieuwe Omgevingswet moet bestaande wetgeving bundelen en vereenvoudigen. Dit staat in de notitie Stelselwijziging Omgevingsrecht van minister Schulz. Stelselwijziging Omgevingsrecht De Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht is nu naar de Tweede Kamer gestuurd. De notitie beschrijft de achtergrond, structuur, werking en instrumenten van de integrale Omgevingswet. Ook staat erin hoe wordt ingespeeld op de verschillende adviezen van de afgelopen […]