Binnenlands Bestuur: Nieuw uitstel Omgevingswet onafwendbaar

Vandaag stond het volgende artikel op Binnenlands Bestuur   Bevestigen wil minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het nog niet. Maar het lijkt een kwestie van tijd voor ze naar buiten komt met de mededeling dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot 1 juli 2020. Oorzaak tweeledig De oorzaak […]

Aan de Slag met de Omgevingswet

De website Aan de Slag met de Omgevingswet informeert overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden over de juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen. Dit ter ondersteuning van een goede in- en uitvoering van de wet, en de gebruikmaking van de digitale voorzieningen. Recommend on Facebook […]

Routeplanner voor de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten

Bron: Aandeslagmetdeomgevingswet.nl In aanloop naar de Omgevingswet oriënteren veel gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid zich op hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van deze wet. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, een initiatief van IPO, Unie van Waterschappen, VNG en het Rijk, ontwikkelde een digitale routeplanner om hen hierbij […]

Internetconsultatie gestart: Kabinet maakt ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar

Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. De Omgevingswet is in maart in de Eerste Kamer aangenomen. Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in […]

Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2019

Niet langer geldt 2018 als invoeringsjaar van de Omgevingswet, maar 2019. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dat de inwerkingtreding is verschoven naar begin 2019. Lees verder Recommend on Facebook Tip on Hyves Share on Linkedin Share on nuJIJ Tumblr it Tweet about it Print […]

Omgevingswet: integrale wettekst beschikbaar

Goed werk van Stibbe! Ze hebben namelijk de tekst van de Omgevingswet aangepast zoals deze luidt na te zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Recommend on Facebook Tip on Hyves Share on Linkedin Share on nuJIJ Tumblr it Tweet about it Print for later Bookmark in Browser Tell a friend

Minister Schultz en koepels tekenen voor soepele invoering wet

Onder leiding van Co Verdaas is de afgelopen maanden gewerkt aan een akkoord waarin het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO)  en de Unie van Waterschappen (UNIE) afspraken hebben gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel om de gezamenlijke koers te bepalen. Hierdoor kan de wet op […]

Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid kamer

De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet.  De wet die een streep zet door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Dit zijn slechts enkele voordelen van de wet. Minister Schultz van Haegen: “Ik […]

Brede steun voor Omgevingswet

De omvangrijke Omgevingswet van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu), die bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en vereenvoudigt, krijgt de goedkeuring van de Kamer. In de Omgevingswet worden regels voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur vereenvoudigd en samengevoegd. Nu zijn al die zaken nog in 26 verschillende wetten geregeld. Daar komt deze ene Omgevingswet […]

E-book: Omgevingswet in thema’s

E-book: Omgevingsvisie met Facebook en bestuurders met lef Een breed gedragen en goede omgevingsvisie kan niet zonder steun van inwoners, bedrijven en lokale belangenorganisaties. Maar hoe krijg je die partijen actief betrokken? In Baarle-Nassau gebruikten ze Facebook en lieten ze burgers knelpunten en kwaliteiten van de gemeente visualiseren met foto’s. Het leverde drukbezochte debatavonden op, […]