Omgevingsrecht kan ‘Nu al Eenvoudig Beter’

Hoe vaak hoor je niet dat rigide regelgeving en lange procedures de toch al moeizame gebiedsontwikkeling onnodig zouden frustreren. Terecht of niet, met de nieuwe Omgevingswet in aantocht heeft het Rijk de ambitie om het eenvoudiger en beter te regelen. Maar “niet alle knelpunten in de uitvoeringspraktijk hebben nieuwe wetten en regels nodig. Met een […]