DLG: ‘Tijdwinst door bundelen procedures RO-plannen’

Voor het landinrichtingsproject in Noordwest Overijssel zijn onlangs door drie verschillende overheden tegelijkertijd drie procedures doorlopen. Deze aanpak leverde een half jaar tijdwinst op en maakte de inspraakprocedure voor burgers begrijpelijker en toegankelijker. Eén MER De provincie Overijssel, waterschap Reest en Wieden en de gemeente Steenwijkerland hebben in dezelfde periode vijf plannen gemaakt. Over deze […]