Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 20, februari 2014

Raad van State komt met advies over wetsvoorstel Omgevingswet Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel Omgevingswet zag half januari het licht. Eerste reactie van programma-directeur Edward Stigter: “Het is een stevig en omvangrijk advies, dat ook aanbevelingen over inhoud en vervolgproces omvat. We gaan het advies de komende maanden zorgvuldig analyseren […]

Advies Raad van State over wetsvoorstel Omgevingswet binnen

  De Raad van State heeft maandag 13 januari zijn advies op het wetsvoorstel Omgevingswet het licht doen zien. Programma-directeur Edward Stigter: “Het is een stevig en omvangrijk advies, dat ook aanbevelingen over inhoud en vervolgproces omvat. We gaan het advies de komende maanden zorgvuldig analyseren en bespreken. De politieke keuzes die daarbij gemaakt moeten […]

Stand van zaken Omgevingswet

De Omgevingswet ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. De verwachting is dat het advies begin 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Maar na de parlementaire behandeling van de Omgevingswet treedt de wet nog niet direct in werking. Eerst moet het parlement de Invoeringswet van de Omgevingswet en de nieuwe AMvB’s nog behandelen. De huidige 117 […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 15, september 2013

Nieuwsmail nummer 17, september 2013 Derde dinsdag in september en de Omgevingswet   “De Omgevingswet vereenvoudigt en versnelt ruimtelijke procedures, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving” . Dat waren de woorden van koning Willem-Alexander, uitgesproken tijdens de verenigde vergadering van de Staten-Generaal op Prinsjesdag 2013. Hiermee is de kerndoelstelling van de […]

Het relativiteitsvereiste: een praktische uiteenzetting

mw. mr. Franca Damen – Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. Daarbij is onder meer het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen (nieuw artikel 8:69a Awb). In een eerder artikel heb ik reeds een toelichting gegeven op het relativiteitsvereiste en ben ik ingegaan op de achtergrond van de […]