Bestuurlijke lus; een tussenbalans

Al weer bijna twee jaar geleden is de bestuurlijke lus in het bestuursprocesrecht geïntroduceerd. De bestuurlijke lus moet de bestuursrechter helpen meer geschillen finaal te beslechten. Dat zou moeten voorkomen dat geschillen jarenlang blijven doormodderen. Is dit doel bereikt? Wat zijn de eerste ervaringen met de bestuurlijke lus in de praktijk? Welke lessen kunnen we trekken uit de uitspraken die inmiddels zijn gewezen? Tijd om de balans op te maken.

Door de heer mr. E. Dans van AKD advocaten en notarissen is een whitepaper opgesteld met als titel ‘Bestuurlijke lus: wondermiddel tegen lange procedures?’. In zijn whitepaper gaat hij in op de aanleiding voor de invoering van de bestuurlijke lus. Daarna zal de wettelijke regeling zelf kort uiteen worden gezet. Daarnaast zal de plaats van de bestuurlijke lus ten opzichte van de overige instrumenten van de bestuursrechter om tot finale geschilbeslechting te komen, aan bod komen. Ook zal worden ingegaan op diverse aandachtspunten en opmerkelijkheden die volgen uit de jurisprudentie tot nu en zal worden bezien of de bestuurlijke lus tot versnelling van juridische procedures leidt. De whitepaper zal worden afgesloten door een conclusie.

Kortom een mooi werk waarin alles naar voren komt.

Bron: AKD advocaten en notarissen