Verslag bestuurlijke top Omgevingswet

Meer dan 60 wetten, 100 AMvB’s en talloze regelingen vormen nu het omgevingsrecht. Minister Schulz Van Haegen wil daarom voorjaar 2012 al een voorontwerp voor een nieuwe, eenvoudigere omgevingswet. Gemeenten kunnen echter ook nu al zelf wat doen, zo bleek 30 november tijdens de  bestuurlijke top over het omgevingsrecht bij de VNG.

Rode draad tijdens de middag was dat wetgeving niet alléén de oorzaak is van de trage bouwprocedures in Nederland. Burgemeester Noordanus gaf aan dat Nederland al sinds ‘Lubbers I” werkt aan eenvoudigere ruimtelijke wetgeving. Het Bouwbesluit bijvoorbeeld laat zien dat het in de praktijk alleen maar ingewikkelder is geworden.

Scherpe doelen
Om te voorkomen dat de nieuwe wetgeving slechts een ‘nieuwe hoes om een oud bankstel’ wordt, stelde Noordanus voor de doelen vooraf scherp te stellen:
1.     Herstel gemeentelijke beleidsvrijheid door opruimen/flexibeliseren van landelijke normatieve kaders;
2.     Verkort procedures. Inspraak is op zich niet verkeerd, en zoals iedere wethouder weet belangrijk voor het onontbeerlijke draagvlak. Zorg alleen dat de termijnen niet de spuigaten uitlopen.

Cultuur
Naast de wetgeving moet ook de cultuur veranderen, aldus Noordanus. Ten eerste moeten de afdelingen bouw- en woningtoezicht klantgericht gaan werken. Ten tweede moeten bestuurders weer echt besluiten durven nemen. Hierbij gaf de minister het voorbeeld van de MER: als er goede gronden zijn, hoeft er niet aan iedere onderzoekswens van de MER-commissie te worden voldaan. Ook omdat de Raad van State alleen toetst op het voldoen aan de MER-plicht en verder niet ingaat op de inhoud van diverse onderzoeken.

Suggesties minister
De minister riep de wethouders op de komende tijd zo veel mogelijk praktijkvoorbeelden aan te dragen van knelpunten en oplossingen. Zij deed ook al een aantal suggesties om de huidige praktijk te versoepelen:

  • mogelijk bestemmingsplannen in delen herzien in plaats van het hele circus opnieuw optuigen. Dus alleen de verouderde onderdelen
  • kijken of één MER per plan voldoende is, in plaats van een plan-MER, project-MER, etc.

Actie VNG
Het wetsvoorstel verschijnt naar verwachting in maart 2012. De VNG gaat intussen door met het ophalen van informatie bij de leden.

Meer informatie

Bron: VNG

One thought on “Verslag bestuurlijke top Omgevingswet

  1. Ik ben benieuwd of de Omgevingswet zal leiden tot eenvoudigere procedures. De ene nieuwe wet volgt de andere nieuwe wet op. De Wabo is pas een jaar geleden in werking getreden. Jurisprudentie hieromtrent begint nu op gang te komen en de praktijkervaring met omgevingsvergunningen wordt nog opgebouwd. De vraag is in hoeverre de nieuwe Omgevingswet verbetering zal brengen.

Geen mogelijkheid om reacties te plaatsen.