Workshop Kansen voor Krimpregio’s met vernieuwd omgevingsrecht

Bron: VNG

Hoe kunnen projecten in krimp- en anticipeergebieden verder gebracht worden met behulp van de (permanente) Crisis- en herstelwet of met de Omgevingswet die in ontwikkeling is? Daarover gaat een workshop ‘Kansen voor krimpregio’s op 14 februari 2012, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meedenken vanuit de (deels nieuwe) juridische ruimte staat centraal. Met als resultaat wellicht ook indiening voor de 5e tranche Crisis- en Herstelwetprojecten.

Programma Op het programma staat onder andere:

  • Tussenrapportage Regioplan
  • Discussie over toepasbaarheid CHW (en omgevingswet) in krimpregio’s
  • De praktijk van Meppel en Doetinchem

Doelgroep

  • projectleiders en beleidsmedewerkers gebieds(her)ontwikkeling in krimp- en anticipeergebieden, beleidsjuristen.

Deelnemen? Aanmeldingen voor de workshop kan via Ineke.Smits@minIenM.nl. De workshop is in Den Haag.

Meer informatie