Denk mee met ministerie over implementatie Omgevingswet

Wat is er nodig om de nieuwe Omgevingswet te implementeren? Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil dit graag weten van de mensen die met de wet moeten gaan werken. U kunt hierover meepraten op 28 februari 2012 in Utrecht.

De projectdirectie Eenvoudig Beter van het ministerie is gestart met het maken van een plan van aanpak voor de implementatie en kan daarbij uw hulp goed gebruiken. 
 
Waar, wanneer, voor wie?
De gratis bijeenkomst is bedoeld voor senior uitvoerders (beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers) en vindt plaats op 28 februari 2012 van 10.00 – 12.30 uur in Utrecht bij het AgentschapNL  bij voldoende aanmeldingen (min. 20 max. 40). 

Programma
Naast een korte schets van het voorontwerp van de Omgevingswet bevat het programma ook de volgende onderwerpen:

  • Plan van aanpak implementatie omgevingswet
  • Discussie over het doel, organisatie en de verantwoordelijkheden
  • Wat zien gemeenten als hun verantwoordelijkheid bij de implementatie van de omgevingswet?
  • Welke producten en diensten hebben gemeenten nodig om te kunnen werken met de nieuwe Omgevingswet?
  • Welke wensen zijn er ten aanzien van digitalisering?

Aanmelden
Wilt u met het ministerie meedenken?

Bron: VNG