Standaard voor planteksten definitief

De standaard voor planteksten, onderdeel van de RO Standaarden 2012, is definitief. Het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten (IMROPT) zoals de standaard voor planteksten officieel wordt genoemd, maakt het mogelijk om de teksten van ruimtelijke plannen objectgericht op te bouwen. Zo kan iemand die een plan digitaal raadpleegt, per object in het plan de bijpassende tekst oproepen. Wanneer u er voor kiest de plantekst objectgericht te maken bij een 2012 plan, dan is het gebruik van IMROPT verplicht. De standaard voor planteksten bestaat uit:

  • Informatiemodel Ruimtelijke Ordening Planteksten: IMROPT2012
  • Toelichting op het informatiemodel – Praktijkrichtlijn voor Planteksten: PRPT2012
  • Implementatiebestanden, waaronder IMROPT schema, XSL en CSS stylesheet bestanden, voorbeeldbestanden

U vindt  de standaard voor planteksten in het dossier RO Standaarden op de Geonovum website.

De RO Standaarden 2008, versie 1.1 zijn de nu geldende standaarden. Dit verandert in de loop van 2012. Vanaf 1 juli 2012 mag u de nieuwe RO Standaarden 2012 toepassen. Vanaf 1 juli 2013 bent u verplicht deze RO Standaarden 2012 toe te passen. Dit geldt ook voor plannen die op 1 juli 2013 in procedure zijn. Plannen met een lange voorbereidingstijd, zoals een bestemmingsplan buitengebied, moeten dus tijdig de nieuwe RO Standaarden toepassen.

De RO Standaarden 2012 zijn tot stand gekomen op basis van het wijzigingsvoorstel voor de standaarden. Hieronder kunt u de actuele versie van de RO Standaarden 2012 downloaden. Per 29 februari zijn nieuwe versies van IMRO, SVBP, PRBP en PRABPK hieronder beschikbaar. Raadpleeg hier de wijzigingen.

Bron: Geonovum