VNG stelt voorbeeldbeleidsregels voor aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen op

Op 30 januari trof u al een artikel aan op deze blog waarin werd aangegeven dat het kabinet de beleidsverantwoordelijkheid voor de bewoning van recreatiewoningen aan de gemeenten wil overlaten.
Het Wetsvoorstel onrechtmatige bewoning recreatiewoningen is van de tafel. Als alternatief heeft de VNG voorbeeldbeleidsregels gemaakt. Deze geven helderheid over de voorwaarden waaronder gemeenten een persoonsgebonden beschikking kunnen afgeven, waarmee bewoners van een recreatiewoning in hun huis kunnen blijven wonen.

Op dit moment hebben gemeenten drie mogelijkheden. De keuze tussen deze mogelijkheden is aan de gemeente.

Mogelijkheden

  • Gemeenten kunnen op basis van de voorwaarden die gesteld zijn in het Besluit omgevingsrecht (Bor) een persoonsgebonden omgevingsvergunning verlenen waarmee bewoners in de recreatiewoning mogen blijven wonen.
  • Gemeenten kunnen besluiten de situatie te legaliseren.
  • Gemeenten kunnen de situatie handhaven.

Duidelijkheid
De keuze die de gemeente maakt, biedt in sommige gevallen niet voldoende duidelijkheid en zekerheid aan de bewoners van recreatiewoningen. Om die duidelijkheid wel te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat gemeenten helder beleid hebben. Hiervoor hebben wij voorbeeldbeleidsregels ontwikkeld. 

Wat vragen we van u?
Als u op dit moment nog geen beleid heeft voor de aanpak van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen, dan verzoeken wij u dringend deze beleidsregels vast te stellen.

Als u op dit moment al wel beleid heeft voor de aanpak van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen, dan verzoeken wij u dringend uw beleid te vergelijken met de voorbeeldbeleidsregels en uw beleid waar mogelijk aan te passen aan deze voorbeeldregels.

Meer informatie

Bron: VNG