Stelselwijziging Omgevingsrecht

De nieuwe Omgevingswet moet bestaande wetgeving bundelen en vereenvoudigen. Dit staat in de notitie Stelselwijziging Omgevingsrecht van minister Schulz.

Stelselwijziging Omgevingsrecht
De Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht is nu naar de Tweede Kamer gestuurd. De notitie beschrijft de achtergrond, structuur, werking en instrumenten van de integrale Omgevingswet. Ook staat erin hoe wordt ingespeeld op de verschillende adviezen van de afgelopen maanden.

Wilt u een toelichting op de notitie, kom dan naar de bijeenkomst ‘Op weg naar de Omgevingswet’ op 2 april 2012 in Amersfoort georganiseerd door het interdepartementale programma Eenvoudig Beter. De bijeenkomst is ook nuttig als u wilt reageren op de nieuwe wet via de internetconsultatie die op 13 maart 2012 is gestart en een maand duurt. Op basis van de reacties wordt het wetsontwerp aangepast en in het najaar van 2012 voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

U kunt hier terecht voor de internetconsultatie.

 

U kunt hieronder de volgende bestanden downloaden:
Brief aan Tweede Kamer Stelselwijziging Omgevingsrecht
Achtergrondnotitie bij de kabinetsbrief Stelselwijziging Omgevingswet
Overzicht van te integreren wetten en rechtsfiguren in de Omgevingswet
Voorlopige inhoudsopgave van de Omgevingswet

 

Bron: Rijksoverheid / VNG