Oplossing voor huisvesting arbeidsmigranten: de “Job-lodge”

Bergen op Zoom heeft een structurele oplossing bedacht voor de problemen rond tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten: de job-lodge. De gemeente opende de eerste job-lodge in september 2011.

Uitgangspunt is om arbeidsmigranten een volwaardige plaats te geven in de samenleving. Naast het bieden van fatsoenlijke huisvesting, wil het college van B&W met de job-lodges overlast in woonwijken en op recreatieterreinen terugdringen.

Voorwaarden Een job-lodge heeft de volgende kenmerken:

  • kleinschalige huisvestingsvorm voor circa 20 personen
  • gelegen in de bebouwde kom, in straten met gemengde bestemmingen
  • accommodatie is gebaseerd op de woonwensen van de arbeidsmigrant en de wensen van het uitzendbureau
  • er is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte voor ontspanning
  • parkeren op eigen terrein
  • vastgoedaanbieders ontwikkelen en investeren in de job-lodges
  • goed beheer en eigen toezicht vindt plaats door het uitzendbureau

Presentatie Hieronder vindt u een presentie van de heer Suijkerbuijk, adviseur volkshuisvesting in de gemeente Bergen op Zoom, over de huisvesting van arbeidsmigranten in job-lodges.

Meer informatie

Bron: VNG