Wordt de Omgevingswet controversieel verklaard?

Bericht is geupdate (zie onder)

Het kabinet is demissionair. Maar wat betekent dat voor voorgenomen wetgeving als de Omgevingswet? De Kamercommissies bepalen welke beleidsonderwerpen controversieel zijn. In dit geval is dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu. De commissie vergadert daar over op 30 mei.

In deze procedurevergadering bespreekt de commissie de lijst met lopende dossiers op het gebied van infrastructuur, ruimte en milieu in de Tweede Kamer (brieven, nota’s en wetsvoorstellen). De commissie maakt daarna een voorstel met betrekking tot het al dan niet controversieel verklaren van de dossiers.
De Tweede Kamer stemt daarna over de lijst met controversiële onderwerpen. Daarna wordt de lijst als Kamerstuk gepubliceerd. Deze lijst kan daarna weer worden gewijzigd op voorstel van een Kamercommissie of van één of meer fracties. Over deze wijzigingsvoorstellen vindt tijdens een plenaire vergadering opnieuw een stemming plaats, waarna weer een nieuwe lijst van controversiële onderwerpen wordt gepubliceerd. 

Als een onderwerp controversieel wordt verklaard, betekent dat alleen dat de Kamer het onderwerp tijdelijk niet in behandeling neemt. Alle werkzaamheden van IenM gaan ondertussen gewoon door, ook wanneer een onderwerp controversieel wordt verklaard – zolang er maar geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Bron: Omgevingswet: Eenvoudig Beter

 

Update 14:42 uur: Omgevingswet is NIET controversieel verklaard.