Ambtelijke bijeenkomst toekomst Omgevingsrecht

De Omgevingswet komt eraan, maar wat moet er echt veranderen in het omgevingsrecht? Hoe ontstaat een effectief, efficiënt en duurzaam omgevingsbeleid? Wij willen met uw inbreng en mening de nieuwe regering onze wensen meegeven, zodat er een mooie Omgevingswet kan komen.

De VNG organiseert samen met de provinciale afdelingen Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht  een ambtelijke bijeenkomst over de toekomst van het omgevingsrecht. Per gemeente kan één ambtelijk vertegenwoordiger per discussiegroep deelnemen.

Waar,wanneer en aanmelden

Dit is de derde uit een serie van vier bijeenkomsten. Gelderland volgt op donderdag 27 september.

Programma
De medewerkers van de VNG informeren u tijdens de bijeenkomst uitgebreid over de knelpunten in het omgevingsrecht waar u in de gemeentelijke praktijk mee te maken heeft en discussiëren over mogelijke oplossingsrichtingen. U kunt kiezen uit drie discussiegroepen:

  • Groep 1: Knelpunten bij (strategische) planvorming (visie, bestemmingsplan en beheersverordening, MER)
  • Groep 2: Knelpunten in de besluitvorming over complexe projecten: planologische besluiten, maar ook besluiten op grond van Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet etc.
  • Groep 3: Knelpunten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wabo (bouwen, milieu, monumenten, natuur) en gerelateerde (lokale) regelgeving)

Meer informatie

Bron: VNG.nl