Vanaf 1 september verhoging maximumsnelheden op de autosnelwegen

Per 1 september 2012 gaat de algemene maximumsnelheid op autosnelwegen naar 130 kilometer per uur. De snelheid op een aantal 80 kilometerzones bij grote steden gaat naar 100 kilometer per uur. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en een kortere reistijd.

Maximumsnelheid naar 130 km/uur

In 2011 is op 8 trajecten geëxperimenteerd met dynamische snelheidsverhogingen (dynamax). Op deze trajecten is de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur gegaan. Naar aanleiding van dit experiment wil het kabinet de maximumsnelheid per 1 september 2012 definitief verhogen. 

Het externe link: Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens wordt zo aangepast, dat 130 km/u het uitgangspunt wordt voor autosnelwegen. Nu is dat nog 120 km/u.

Maximumsnelheid niet overal omhoog

De nieuwe maximumsnelheid geldt voor 48% van de snelwegen. Alleen op wegen waar 130 niet mogelijk is, vanwege het milieu of de verkeersveiligheid, blijft een lagere maximumsnelheid gelden.

Er zijn ook plekken waar de maximumsnelheid alleen een deel van de dag (bijvoorbeeld ’s nachts) omhoog gaat.

In de periode tot begin 2015 gaat de snelheid op nog eens 6% van de snelwegen naar 130 kilometer per uur. Op deze snelwegen moet de overheid eerst maatregelen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Maatregelen voor verhogen snelheid

Om de maximumsnelheid te verhogen zijn een aantal maatregelen nodig, zoals nieuwe verkeersborden bij wegen waar niet de hele dag 130 kilometer per uur kan worden gereden.

Verbeteren verkeersveiligheid

Uit analyses van de proef met 130 kilometer wegen blijkt dat een hogere snelheid kan leiden tot meer dodelijke slachtoffers of ernstig gewonden, als er geen extra maatregelen worden genomen. Daarom trekt het kabinet €85 miljoen uit voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de snelwegen. Denk bijvoorbeeld aan een verlenging van de in- en uitvoegstroken.

80 kilometerzones

Vanaf 2 juli 2012 gaat de maximumsnelheid op een aantal 80 kilometerzones bij de grote steden omhoog naar 100 kilometer per uur. Het gaat om de zones:

  • A10 West (alleen overdag)
  • A12 Den Haag – Voorburg (de stad uit) 
  • A13 Overschie  

De maximumsnelheid kan omhoog omdat de luchtkwaliteit in Nederland sterk is verbeterd. Ook kan de verhoging zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.