Minister gaat kritiek op Omgevingswet uit de weg

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil niet inhoudelijk ingaan op de kritiek op de Omgevingswet. In de vorige editie onthulde SC dat de eigen adviescommissies van de minister grote bezwaren hebben tegen het wetgevingsproces. (zie ook het vorige artikel)

Er is geen zicht op het eindresultaat en te weinig aandacht voor de eindgebruiker. De belangrijkste hoofdstukken over het doel van de Omgevingswet zijn opmerkelijk genoeg nog leeg, klaagt zowel VVD-coryfee Ed Nijpels (commissie milieu) als voormalig wethouder Duco Stadig (wonen). Beide voorzitters stellen bovendien dat het wetgevingstraject verzandt in de ambtelijke stammenstrijd tussen de zeven ministeries die bij de Omgevingswet betrokken zijn. ‘Het hele proces is met veel intern ambtelijk leed omgeven zonder dat de samenleving er een snars wijzer van wordt,’ aldus Stadig.

Discussie
Minister Schultz van Haegen laat via haar woordvoerder Jaap Stuurwold weten dat het niet ongewoon is dat een wetgevingsoperatie van deze omvang ‘tot enige discussie leidt’. De minister geeft toe dat er in het conceptwetsvoorstel waar de commissies over adviseerden, fundamentele punten ontbraken. Onder verantwoordelijkheid van directeuren binnen en buiten het ministerie van IenM zouden nu ‘belangrijke inhoudelijke stappen zijn gezet’ en is dit hersteld. De minister wil niet reageren op het pleidooi van beide commissievoorzitters een regeringscommissaris aan te stellen om de voortgang van het wetgevingsproces te borgen door dit uit het ambtelijk krachtenveld te halen. Ook wil zij niet reageren op het advies van beide adviescommissies de Omgevingswet op te zetten als een aanbouwwet, net als de AWB (Algemene wet bestuursrecht) die stapsgewijs delen van oude wetten heeft vervangen. De eerste openbare versie van het wetsvoorstel verschijnt maart 2013.

Vuurwerk
Volgens PvdA-Kamerlid Albert de Vries bevestigt en versterkt de kritiek van Nijpels en Stadig wat hij zelf over de stand van zaken rond het wetgevingsproces heeft achterhaald in gesprekken met leden van andere adviescommissies. De Vries vindt het echter niet verstandig in dit ingewikkelde en langdurige wetgevingstraject nu meteen op ramkoers te gaan. ‘Dat heeft wel iets maar niet alles te maken met het feit dat we een coalitiepartij zijn.’ Wel wil De Vries de leden van de Tweede Kamercommissie van IenM oproepen de minister in een brief te vragen op de kritiek van de adviescommissies te reageren. ‘Als die brief er is, zullen we beslissen of we een debat met de minister aanvragen. Ik blijf dit proces op de voet volgen en sluit niet uit dat er later wel vuurwerk komt.’

Bron: SC Online