Omgevingsloket online 3 gaat anticiperen op de komst van de Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan de doorontwikkeling van het huidige Omgevingsloket online. Een nieuw loket (Olo3) is nodig om sneller wijzigingen te kunnen aanbrengen.

Het doorvoeren van wijzigingen is nu arbeidsintensief, duur en risicovol. Daarnaast wil IenM het loket gebruiksvriendelijker maken voor aanvragers. Het loket bevat nu veel juridische taal, vraagt naar reeds bekende gegevens, bevat dubbele en onnodige vragen en de volgorde van vragen is niet altijd logisch.

Het nieuwe Olo3 moet anticiperen op de komst van de Omgevingswet en beter te koppelen zijn met andere informatiebronnen en informatievoorzieningen, zoals marktpakketten voor de backoffices van behandelende overheden. Bij het bepalen van de scope voor het vernieuwde loket (Olo3) is nadrukkelijk gekeken naar gebruikerservaringen met het bestaande OLO en met de omgevingsvergunning. AT Osborne heeft deze gebruikerservaringen in kaart gebracht. Daarbij zijn tevens aanbevelingen gedaan voor de nieuwe Omgevingswet.

Klik hier voor meer informatie, of download het evaluatieonderzoek W@bo. Een evaluatie van gebruikerservaringen met de Wabo en het Omgevingsloket online.

Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij Harm Borgers.

Bron: AT Osborne