Omgevingsrecht kan ‘Nu al Eenvoudig Beter’

Hoe vaak hoor je niet dat rigide regelgeving en lange procedures de toch al moeizame gebiedsontwikkeling onnodig zouden frustreren. Terecht of niet, met de nieuwe Omgevingswet in aantocht heeft het Rijk de ambitie om het eenvoudiger en beter te regelen. Maar “niet alle knelpunten in de uitvoeringspraktijk hebben nieuwe wetten en regels nodig. Met een slimmere aanpak kunnen we nu al veel doen”, stelt Lennert Goemans. Goemans werkt vanuit het ministerie van I&M aan de vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Platform31 ging met hem in gesprek over de achtergronden van de nieuwe Omgevingswet en hoe het nu al eenvoudig beter kan.

Tegen welke achtergrond is er een traject opgestart om te komen tot de nieuwe Omgevingswet?

“Ondanks de verschillende wetswijzigingen in de afgelopen jaren (Wabo, Wro, Waterwet et cetera) is het stelsel van wetten en regels in de fysieke leefomgeving te complex en sluit daardoor niet meer aan op de opgaven van vandaag en morgen. De wet- en regelgeving is in hoofdzaak sectoraal en generiek, terwijl de opgaven een integrale en gebiedsspecifieke benadering vragen (krimp, klimaatadaptatie, energie-infrastructuur, ondergrond). Een tweede punt is dat doordat er verschillende wetten zijn, deze ook niet optimaal op elkaar aansluiten. Dit levert allerlei problemen op in de praktijk. Naast juridische factoren speelt ook kennis en kunde onder zowel ambtenaren als bestuurders mee.”

Er zijn veel klachten over ingewikkelde wetgeving, wanneer gaat nieuwe wetgeving hier verbetering in brengen?

“Momenteel wordt hard gewerkt om eind dit jaar een wetsvoorstel van de Omgevingswet in te kunnen dienen bij de Tweede Kamer. Vervolgens moet onderliggende regelgeving opgesteld worden en moet ook een Invoeringswet opgesteld worden. Ook de Invoeringswet zal moeten worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Voordat de wet in werking treedt, zijn we dus nog wel een paar jaar verder.”

Kan het Nu al Eenvoudig Beter?

“Ja. Juist omdat niet alle knelpunten in de uitvoeringspraktijk nieuwe wetten en regels nodig hebben, maar een slimmere aanpak, kunnen we nu al veel doen. En door nu al in de geest van de Omgevingswet te gaan werken, is de stap naar implementatie straks minder groot.”

Waarom is het zo belangrijk om deze verhalen te vertellen?

“Iedereen die werkt in het omgevingsrecht, van architect tot natuurbeschermer, heeft één ding gemeen: passie voor het vak. Passie voor ontwikkeling en beheer van onze leefomgeving. Het delen van slimme en succesvolle manieren om aan die leefomgeving te werken inspireert en geeft energie. Dit zie je in de gemeente Assen, waar ambtenaren de doorlooptijd van hun vergunningentraject met de helft hebben teruggebracht: medewerkers werken met meer plezier en burgers en bedrijven zijn ook blijer, want zij hebben sneller duidelijkheid. En daar gaat het natuurlijk om.”

Waar vinden we deze voorlopers die innovatief omgaan met regelgeving?

“Die vind je op verschillende plekken, in het hele land. Landwerk en Platform31 organiseren het komend jaar excursies naar die plekken, zoals Epe, Assen en Boekel, waar omgevingsvergunningen sneller worden afgegeven, en naar het Cruquiusgebied Amsterdam, waar gebiedsontwikkeling meer ruimte krijgt. In Ommen en Alphen a/d Rijn vinden we een nieuwe benadering bij bestemmingsplannen: minder op postzegelniveau, meer sturen op kwaliteit en met kortere procedures. Kortom, door heel Nederland is inspiratie te vinden.”

Meer info over het praktijkprogramma Nu al Eenvoudig Beter op www.platform31.nl/nual

Contactpersoon: Jeroen Niemans

Bron: Platform31