Presentaties informatiebijeenkomsten ‘Verder op weg naar de Omgevingswet’

Op 9 (Den Bosch), 11 (Rotterdam), 16 (Zwolle) en 23 (Bussum) april 2013 vonden de informatiebijeenkomsten ‘Verder op weg naar de Omgevingswet’ plaats. 

Hieronder vindt u de presentatie van het plenaire gedeelte en de deelsessies tijdens deze bijeenkomst. 

Presentatie Arjan Nijenhuis

Deelsessie omgevingsvergunning

Deelsessie omgevingsplan

Deelsessie projectbesluit 

Voor onder andere deze informatiebijeenkomsten is er nieuw informatiemateriaal beschikbaar gesteld over diverse aspecten van de Omgevingswet. Er zijn informatiebladen over het waarom en hoe van de Omgevingswet (‘Beter in balans’), over de belangrijkste veranderingen die de Omgevingswet teweeg brengt, de winst van de wet en de zes kerninstrumenten van de wet. De informatiebladen terft u hieronder aan:

Informatieblad ‘Beter in balans’ 
Informatieblad ‘De belangrijkste veranderingen’ 
Informatieblad ‘De winst van de wet’ 

Informatiebladen per instrument
– Informatieblad inzake de omgevingsvisie
– Informatieblad inzake het plan of programma
– Informatieblad inzake decentrale regels
– Informatieblad inzake algemene rijksregels
– Informatieblad inzake de omgevingsvergunning
– Informatieblad inzake het projectbesluit

Bron: Omgevingswet: Eenvoudig Beter