Uitspraak Hoge Raad: er is veel eerder sprake van bouwterrein

Er is veel eerder sprake van een bouwterrein in de zin van de omzetbelasting dan in de Wet op de omzetbelasting is gesteld. Als er al enkele handelingen zijn verricht dan is de verkrijging van een perceel belast als dit is gedaan met het oog op nieuwe bebouwing.

Gemeenten mogen fiscaal de meest gunstige weg kiezen, zolang het Ministerie van Financiën nog geen wijzigingen in wet- en regelgeving heeft doorgevoerd.

Casus Maasdriel

De gemeente Maasdriel verkocht aan de Woningstichting Maasdriel een perceel. Daarop was een bibliotheek al gesloopt maar een bestraat parkeerterrein nog in gebruik. De Hoge Raad deed de zaak Maasdriel kort af met een constatering dat de woningcorporatie de intentie had het perceel voor nieuwbouw te willen aankopen.

De conclusie is: vrijstelling van overdrachtsbelasting want de levering was met omzetbelasting als zijnde een bouwterrein. 

Meer informatie
In onderstaand nieuwsbericht vindt u 2 links naar uitspraken.

Bron: VNG