Eerste globale indeling AMvB’s onder de Omgevingswet

 Het ministerie van IenM werkt aan de nieuwe Algemene Maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet. Er is een eerste concept gemaakt van de indeling hiervan. De nieuwe AMvB’s moeten tegelijk met de nieuwe Omgevingswet in werking treden, op zijn vroegst per 1 januari 2018.

De VNG denkt mee met het ministerie over de nieuwe AMvB’s. Uiteraard gaan we hiervoor ook input ophalen bij gemeenten. De indeling is dus nog niet definitief.

Drie AMvB’s

Er wordt gedacht aan een clustering in drie AMvB’s:

  • Omgevingsbesluit
  • Besluit omgevingskwaliteit
  • Activiteiten in de leefomgeving

Een deel van de AMvB’s wordt gevormd door de huidige 117 AMvB’s in het omgevingsrecht. Een deel komt uit huidige wetgeving, bijvoorbeeld uit de Wet Geluidhinder en Wet bodembescherming.

Schema

In onderstaand schema vindt u welke huidige AMvB’s in welke rubriek komen en welk percentage ervan over gaat naar de nieuwe AMvB’s.

 

Omgevingswet AMvB

Binnen een cluster kunnen meerdere AMvB’s komen, maar dit hoeft niet. Onder ‘Activiteiten van de leefomgeving’ komen bijvoorbeeld het huidige Activiteitenbesluit en Bouwbesluit te vallen.

Meer informatie

Bron: VNG