Congres Omgevingswet 2013 – verslagen deelsessies

Naast het hoofdverslag zijn nu ook de verslagen van de parallelsessies van het Congres Omgevingswet van 25 september 2013 beschikbaar.

Parallelsessie A: Omgevingsplan: Bestemmingsplan 3.0
De verbreding van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan moet de flexibiliteit in gebiedsontwikkeling doen vergroten. In parallelsessie A werd deze metamorfose nader ontleed en bespraken Niels Koeman (Raad van State), Marco Lurks (VNG) en Bert Rademaker (Ministerie van I&M) onder leiding van Jan Reinier van Angeren (Stibbe) de verschillen.
Lees verder

Parallelsessie B: Privaat initiatief – belemmerd of uitgedaagd?
Onder leiding van Arjan Bregman (hoogleraar Gebiedsontwikkeling UvA en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht) en Nicolette Zandvliet (juridisch beleidsmedewerker NEPROM) werd met een actieve zaal gediscussieerd over de kansen en bedreigingen van de Omgevingswet voor de positie van private partijen als initiatiefnemer.
Lees verder

Parallelsessie C: Grondbeleid – pimp it up!
Onder leiding van Georg Huith (advocaat Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn) discussieerden Heleen Aarts (Amvest), Joop van den Brand (VD2 Advies) en Edwin Lastdrager (gemeente Enschede) met de zaal over grondbeleid in relatie tot de Omgevingswet.
Lees verder