Eenvoudig beter: Breda stelt Omgevingsplan op

De Gemeente Breda gaat meedoen aan een experiment van het Rijk rond het opstellen van omgevingsplannen. Het omgevingsplan is een instrument binnen de Crisis- en Herstelwet en gaat uiteindelijk het bestemmingsplan en andere regels vervangen. Het omgevingsplan bevat bijvoorbeeld ook regels over de fysieke omgeving zoals de APV, de kapvergunning, de bomenverordening en over erfgoed. De gemeente gaat beginnen met het opstellen van een omgevingsplan voor Boeimeer, Heuvel, Ruitersbos en Dr. Batenburg en omgeving. Voor deze wijken en buurten zijn de huidige bestemmingsplannen verouderd.

Het omgevingsplan is één van de zes instrumenten, dat wordt opgenomen in de Omgevingswet.
Met de Omgevingswet wil het kabinet het omgevingsrecht makkelijker maken.
Wethouder Arbouw van ruimtelijke ordening: “Deze kans grijpen we met beide handen aan. De regels voor ruimtelijke plannen zijn nu best ingewikkeld. Door ze te vereenvoudigen en samen te voegen wordt het straks makkelijker om bouwprojecten te starten. We gaan naar integrale digitale plannen. Dus straks vind je alles waarmee je bij een plan of project rekening moet houden, overzichtelijk bij elkaar, 24 uur per dag en zeven dagen per week digitaal raadpleegbaar.”

In het omgevingsplan kunnen meer regels worden opgenomen dan alleen over de bestemming en het gebruik van gronden. Ook bepalingen uit verordeningen, zoals de APV en de kapverordening, en afspraken over bijvoorbeeld natuur, milieu en erfgoed kunnen worden opgenomen. Gemeenten kunnen het plan zo ‘breed’ maken als zij willen, waarbij ‘een goede fysieke leefomgeving’ als uitgangspunt geldt. Als experiment mag onder andere worden afgeweken van onderdelen van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer, waardoor het omgevingsplan flexibelere regels heeft dan een bestemmingsplan.

Samen met Deventer, Venlo en Bussum doet Breda aan het experiment mee, dat wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De deelnemende gemeenten kunnen zo ervaring opdoen met en uitwisselen over het omgevingsplan. Het is de bedoeling dat de nieuwe Omgevingswet in 2018 in werking treedt.

 

Bron: Gemeente Breda