Verklaring van geen bedenkingen voor milieudeel omgevingsvergunning vervalt per 1 januari 2014

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu schaft de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het milieudeel van de omgevingsvergunning op 1 januari 2014 af. Dit gebeurt met een Koninklijk Besluit dat in december 2013 in het Staatsblad wordt gepubliceerd.

In een brief aan gemeenten en provincies laat het ministerie weten dat aan de voorwaarden voor het afschaffen van de VVGB is voldaan. Het proces van de vorming van de RUD’s/Omgevingsdiensten zal per 1 januari 2014 zijn afgerond als vrijwel alle 29 Omgevingsdiensten operationeel zijn. De voorwaarde van een robuuste landsdekkende uitvoeringsstructuur van Omgevingsdiensten is daarmee vervuld.

Tegelijk met het afschaffen van de VVGB vervalt ook de tijdelijke aanwijzing van bevoegdheden voor bepaalde afvalbedrijven. Op dit moment hebben de provincies bij die bedrijven nog bevoegdheden voor het Activiteitenbesluit en de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Het gevolg van deze wijzigingen is dat de gemeenten per 1 januari 2014 volledig bevoegd gezag worden voor alle voormalige provinciale bedrijven met uitzondering van de (provinciale) IPPC- en de BRZO-bedrijven.

In de brief aan gemeenten en provincies vindt u meer informatie over de gevolgen voor lopende procedures voor vergunningen, maatwerkvoorschriften en handhavingsbeschikkingen.

Bron: Infomil