VNG standpuntnotitie Omgevingswet

Notitie met daarin de VNG standpunten over de Omgevingswet.

Gemeenten, burgers en bedrijven lopen tegen diverse knelpunten aan in het huidige omgevingsrecht. Wij vinden dat deze knelpunten moeten worden opgelost. Het kabinet erkent dat er problemen zijn en wil knelpunten in rijksregelgeving oplossen met de nieuwe Omgevingswet. In die wet wordt een groot aantal wetten uit het omgevingsrecht samengevoegd, waaronder de Wro, de Wet milieubeheer, de Wabo, de Crisis- en herstelwet en de Waterwet. Het wetsvoorstel is in de zomer van 2013, na consultatie van de VNG en andere koepelorganisaties, voor advies aan de Raad van State gestuurd. Het wordt in het voorjaar van 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd. Het duurt echter nog tot ten minste 2018 voordat de wet in werking treedt omdat gewacht wordt tot ook de Invoeringswet en de drie AMvB’s klaar zijn.

Download hier de Standpuntennotitie Omgevingswet