Advies Raad van State over wetsvoorstel Omgevingswet binnen

 

De Raad van State heeft maandag 13 januari zijn advies op het wetsvoorstel Omgevingswet het licht doen zien. Programma-directeur Edward Stigter: “Het is een stevig en omvangrijk advies, dat ook aanbevelingen over inhoud en vervolgproces omvat. We gaan het advies de komende maanden zorgvuldig analyseren en bespreken. De politieke keuzes die daarbij gemaakt moeten worden leiden tot het zogenoemde nader rapport en tot een gewijzigd wetsvoorstel Omgevingswet. We hopen het gewijzigde wetsvoorstel in juni aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden.”

Het wetsvoorstel Omgevingswet, het advies van de Raad van State en de reactie van de regering daarop – het zogenoemde nader rapport – , worden dan openbaar.

Bron: Omgevingswet.pleio.nl