Actualisering “Handreiking Wet geurhinder en veehouderij”

 

Hieronder vindt u een actuele versie van de Handreiking Wet geurhinder en veehouderij. Deze handreiking is begin 2014 helemaal geactualiseerd. De teksten zijn aangepast, indien nodig herschreven en anders ingedeeld.

Waarom deze handreiking?
Deze handreiking geeft een toelichting op de Wet geurhinder en veehouderij. U kunt hem ook gebruiken als toelichting op de geurvoorschriften voor de bescherming van geurgevoelige objecten tegen geur van het houden van dieren (paragraaf 3.5.8) van het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften zijn namelijk grotendeels hetzelfde als in de Wgv (zie voor een overzicht Vergelijking artikelen Wgv en Activiteitenbesluit).

Inhoud
In de handreiking leest u onder andere:

  • Hoe zit de geurwetgeving voor het houden van landbouwhuisdieren in elkaar?
  • Hoe toets ik aan de waarden voor geurbelasting en de minimumafstanden?
  • Hoe stel ik een verordening op om af te wijken van de wettelijke waarden en afstanden?

Rapporten

De handreiking verwijst naar het rapport Verordening Wet geurhinder en veehouderij en schadevergoeding. Dit rapport (uitgevoerd in opdracht van het ministerie) gaat in op risico’s van schadeplichtigheid voor gemeenten of derden, als de gemeente eigen waarden en afstanden stelt in de gemeentelijke verordening.

De hindercijfers uit bijlage 6 van de handreiking zijn overgenomen uit het rapport: Relatie tussen geurimmissie en geurhinder in de intensieve veehouderij [Pdf, 2,7 Mb] van PRA Odournet uit 2007.

Achtergrond en eerdere handreiking

De handreiking verscheen voor het eerst in 2007 bij inwerkingtreding van de Wet geurhinder en veehouderij. InfoMil heeft de handreiking samen met het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (inmiddels Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) en de provincie Noord-Brabant opgesteld, om gemeenten te ondersteunen. De eerdere versie uit 2007 plus aanvullingen vindt u hier:

 

Bron: Infomil.nl